mGSI

                

MGSI – OBAVEŠTENJE O DOSTAVLJENOM ZAHTEVU ZA KABOTAŽU

14/01/2022

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je na svojoj zvaničnoj internet prezentaciji objavilo obaveštenje o dostavljenom zahtevu za kabotažu i poziv domaćim firmama koje poseduju vozilo koje zadovoljava tražene uslove da se jave, kako bi Ministarstvo na osnovu toga odbilo ili odobrilo zahtev za kabotažu.

Ceo članak

PODSEĆAMO: PREUZIMANJE VREMENSKIH I CEMT DOZVOLA

12/01/2022

Udruženje podseća članove u vezi sa preuzimanjem vremenskih i CEMT dozvola koje su prevoznicima dodeljene u pojedinačnom planu raspodele.

Ceo članak

GP 2022: ULAZNI PODACI I MATRICA BROJA BODOVA

29/11/2021

Na internet prezentaciji Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture objavljeni su izveštaji sa podacima koji utiču na utvrđivanje godišnjeg plana raspodele za 2022. godinu. Objavljeni izveštaji sadrže sledeće podatke: pregled voznog parka prevoznika na dan 1.11.2021. godine (u tabeli PREGLED VOZNOG PARKA u koloni validnost naveden je datum prestanka važnosti sertifikata. Sva vozila koja nemaju važeći sertifikat u raspodeli će […]

Ceo članak

NOVI OPŠTI DEO PLANA RASPODELE – 15.11.2021.

16/11/2021

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je danas na svojoj internet prezentaciji objavilo novi Opšti deo plana raspodele od 15.11.2021. godine.

Ceo članak

PODSEĆAMO – PODIZANJE DOZVOLA SA PLANA PREVOZNIKA

01/11/2021

Sekretarijat Udruženja podseća članove u vezi sa podizanjem dozvola sa plana prevoznika.

Ceo članak

NOVI OPŠTI DEO PLANA RASPODELE – 27.09.2021.

27/09/2021

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je na svojoj internet prezentaciji objavilo novi Opšti deo plana raspodele.

Ceo članak

REZULTATI SEPTEMBARSKE REVIZIJE GP RASPODELE ZA 2021. GODINU

08/09/2021

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture utvrdilo je septembarsku reviziju godišnjeg plana raspodele za 2021. godinu.

Ceo članak

MGSI – OBAVEŠTENJE O DODELI PREOSTALIH VREMENSKIH DOZVOLA I DODELI DVE CEMT DOZVOLE

21/07/2021

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je na svojoj zvaničnoj internet prezentaciji objavilo obaveštenje o dodeli preostalih vremenskih dozvola i dodeli dve CEMT dozvole.

Ceo članak

MGSI – OBAVEŠTENJE PO PITANJU TRANZITA NA OSNOVU SPORAZUMA O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU SA UK

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastruktukture uputilo nam je obaveštenje po pitanju tranzita na osnovu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Ujedinjenim Kraljevstvom.

Ceo članak

OBAVEŠTENJE O NAČINU PODNOŠENJA ZAHTEVA ZA DODELU DOZVOLA ZA PREVOZ ZA SOPSTVENE POTREBE

16/09/2019

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture objavilo je na svojoj internet prezentaciji obaveštenje o načinu podnošenja zahteva za dodelu dozvola za prevoz za sopstvene potrebe.

Ceo članak