mGSI

                

PODSEĆAMO – JUNSKA REVIZIJA

30/05/2022

Udruženje podseća članove o obavezi zaduživanja dozvola do junske revizije.  

Ceo članak

JUNSKA REVIZIJA GP RASPODELE ZA 2022. GODINU – ULAZNI PODACI

20/05/2022

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je na svojoj internet prezentaciji objavilo ulazne podatke za junsku reviziju godišnjeg plana raspodele za 2022. godinu.

Ceo članak

MGSI – OBAVEŠTENJE O DODELI JEDNE CEMT DOZVOLE

12/05/2022

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je na svojoj zvaničnoj internet prezentaciji objavilo obaveštenje o dodeli jedne CEMT dozvole.

Ceo članak

MGSI – OBAVEŠTENJE O PREOSTALIM VREMENSKIM DOZVOLAMA

01/03/2022

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je na svojoj zvaničnoj internet prezentaciji objavilo Obaveštenje o preostalim vremenskim dozvolama.

Ceo članak

MGSI – OBJAVLJENA LISTA ČEKANJA ZA CEMT I VREMENSKE DOZVOLE

24/02/2022

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je na svojoj zvaničnoj internet prezentaciji objavilo Liste čekanja za CEMT i vremenske dozvole.

Ceo članak

OPREZ: OBAVEŠTENJE MGSI O FALSIFIKOVANIM DOZVOLAMA

17/02/2022

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture obavestilo je Udruženje u vezi sa posledicama korišćenja međunarodnih dozvola suprotno propisima koje uređuju bilateralni i multilateralni sporazumi.

Ceo članak

INFORMACIJE O BELGIJSKIM POJEDINAČNIM DOZVOLAMA

28/01/2022

Udruženje obaveštava članove da su belgijske pojedinačne dozvole za 2022. godinu pogrešno odštampane.

Ceo članak

MGSI – OBAVEŠTENJE O DOSTAVLJENOM ZAHTEVU ZA KABOTAŽU

14/01/2022

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je na svojoj zvaničnoj internet prezentaciji objavilo obaveštenje o dostavljenom zahtevu za kabotažu i poziv domaćim firmama koje poseduju vozilo koje zadovoljava tražene uslove da se jave, kako bi Ministarstvo na osnovu toga odbilo ili odobrilo zahtev za kabotažu.

Ceo članak

PODSEĆAMO: PREUZIMANJE VREMENSKIH I CEMT DOZVOLA

12/01/2022

Udruženje podseća članove u vezi sa preuzimanjem vremenskih i CEMT dozvola koje su prevoznicima dodeljene u pojedinačnom planu raspodele.

Ceo članak

GP 2022: ULAZNI PODACI I MATRICA BROJA BODOVA

29/11/2021

Na internet prezentaciji Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture objavljeni su izveštaji sa podacima koji utiču na utvrđivanje godišnjeg plana raspodele za 2022. godinu. Objavljeni izveštaji sadrže sledeće podatke: pregled voznog parka prevoznika na dan 1.11.2021. godine (u tabeli PREGLED VOZNOG PARKA u koloni validnost naveden je datum prestanka važnosti sertifikata. Sva vozila koja nemaju važeći sertifikat u raspodeli će […]

Ceo članak