Mrtvi uglovi

                

MILANO: PONIŠTEN AKT O OGRANIČENJU ZA TERETNA VOZILA I AUTOBUSE

24/11/2023
ITA

Ceo članak

GRAD MILANO UVODI OGRANIČENJA ZA TERETNA VOZILA I AUTOBUSE

06/10/2023
ITA

Italijanska opština Milano je Odlukom od 21. septembra 2023. godine uvela nova ograničenja za kretanje teretnih vozila i autobusa u pomenutom gradu.  

Ceo članak

FRANCUSKA – OBAVEZA OBELEŽAVANJA VOZILA UPOZORENJIMA NA MRTVE UGLOVE

03/12/2020
FRA

Kako bi smanjila stopu saobraćajnih nezgoda francuska Vlada je u decembru 2019. godine izvršila izmenu Zakona o saobraćaju uvodeći novu obavezu za teretna vozila koja se ogleda u obeležavanju vozila upozorenjima na mrtve uglove.

Ceo članak