FRANCUSKA – OBAVEZA OBELEŽAVANJA VOZILA UPOZORENJIMA NA MRTVE UGLOVE

03/12/2020

Kako bi smanjila stopu saobraćajnih nezgoda francuska Vlada je u decembru 2019. godine izvršila izmenu Zakona o saobraćaju uvodeći novu obavezu za teretna vozila koja se ogleda u obeležavanju vozila upozorenjima na mrtve uglove.

Tagovi: