MSP

                

MSP – TRANZIT VOZILA SA ROBOM ZA ILI IZ RUSIJE

19/07/2022
POL

Ministarstvo spoljnih poslova uputilo je Udruženju dopis sa informacijom da je konzul Ambasade Republike Srbije u Poljskoj obavio razgovor sa nadležnima iz Odeljenja za međunarodne sankcije i terorizam Poljske po pitanju tranzita robe koja je namenjena tržištu Rusije ili potiče sa teritorije Rusije.

Ceo članak