Poljska

                

PONUDA ZA ČLANOVE UDRUŽENJA ZA ZASTUPANJE U POLJSKOJ

28/09/2023

Ponuda za godišnje zastupanje za slanje vozača na rad u Poljsku

Ceo članak

NEMAČKA UVODI KONTROLE NA GRANIČNIM PRELAZIMA SA POLJSKOM I ČEŠKOM

27/09/2023

Nemačka je najavila da će se u narednom periodu sprovoditi pojačana kontrola na graničnim prelazima sa Poljskom i Češkom.

Ceo članak

AŽURIRANO: INFORMACIJE U VEZI SA POLJSKIM ELEKTRONSKIM POTPISOM

27/09/2023

Udruženje podseća prevoznike da je za elektronsko slanje deklaracije o upućivanju vozača na rad u Poljsku potreban poljski kvalifikovan elektronski potpis.  

Ceo članak

OBAVEŠTENJE O POVEĆANOJ KONTROLI NA POLJSKO-SLOVAČKOJ GRANICI

26/09/2023

Ambasada Republike Srbije u Varšavi uputila je Udruženju dopis u kome navodi da će se u narednom periodu sprovoditi pojačana kontrola na poljsko-slovačkoj granici.

Ceo članak

DODATNE INFORMACIJE U VEZI SA PRIJAVOM VOZAČA KOJI SE UPUĆUJU U POLJSKU

25/09/2023

Ceo članak

INFORMACIJE U VEZI SA DOBIJANJEM POLJSKOG KVALIFIKOVANOG ELEKTRONSKOG POTPISA

19/09/2023

Udruženje podseća prevoznike da je elektronsko slanje deklaracije o upućivanju vozača na rad u Poljsku potreban poljski kvalifikovan elektronski potpis.

Ceo članak

NOVE INFORMACIJE U VEZI SA PRIJAVOM VOZAČA KOJI SE UPUĆUJU U POLJSKU

14/09/2023

Ambasada Republike Srbije u Poljskoj dostavila je Udruženju dopis Ministarstva infrastrukture Poljske koji sadrži objašnjenje u vezi sa prijavom vozača koji se upućuju u Poljsku.

Ceo članak

AŽURIRANO: PRIJAVA VOZAČA KOJI SE UPUĆUJU U POLJSKU

07/09/2023

Ceo članak

PRIJAVA VOZAČA KOJI SE UPUĆUJU U POLJSKU

31/08/2023

Ceo članak

NOVE IZMENE U SENT SISTEMU NAJAVE U POLJSKOJ

15/08/2023

....

Ceo članak