Periodična obuka

                

POJAŠNJENJE U VEZI OBAVEZE POHAĐANJA PERIODIČNE OBUKE ZA PROFESIONALNE VOZAČE

26/11/2021
SRB

Zbog učestalih pitanja u vezi sa obavezom pohađanja periodične obuke, u nastavku je dato pojašnjenje. Pravilnikom o uslovima i načinu sticanja sertifikata o stručnoj kompetentnosti i kvalifikacione kartice vozača (“Sl. glasnik RS”, br. 102/2018) definisano je da izdata kvalifikaciona kartica vozača ima rok važenja od 5 godina. Da bi vozač mogao da produži kvalifikacionu karticu […]

Ceo članak

TRAŽENA HITNA IZMENA POSTUPKA I CENE PERIODIČNE I INICIJALNE OBUKE PROFESIONALNIH VOZAČA

17/09/2020
SRB

Poštovani članovi, zbog problema koji je donela sertifikacija profesionalnih vozača obratili smo se Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture sa molbom da se hitno izmene postupak i cena periodične i inicijalne obuke profesionalnih vozača

Ceo članak