preticanja

                

POLJSKA UVELA ZABRANU PRETICANJA ZA TERETNA VOZILA

28/06/2023
POL

Vlada Republike Poljske usvojila je izmene i dopune Zakona o auto-putevima sa naplatom putarine kojima je predviđena zabrana preticanja za teretna vozila.

Ceo članak