Tehnička ispravnost

                

HRVATSKA – PROVERA TEHNIČKE ISPRAVNOSTI VOZILA NA PUTU

08/05/2018
HRV

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Hrvatske je, na osnovu izmena i dopuna Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Službeni list Republike Hrvatske“ br. 108/2017), donelo 8. februara 2018. godine Pravilnik o tehničkim pregledima vozila („Službeni list Republike Hrvatske“, br. 16/2018) koji stupa na snagu 20. maja 2018. godine. Ovim Pravilnikom definisani su pored redovnih, preventivnih i […]

Ceo članak