Hrvatska

                

IZMENE U VEZI SA NAJAVOM POJEDINIH ROBA U HRVATSKOJ

19/07/2023

Carinska uprava Republike Hrvatske je na svojoj zvaničnoj internet prezentaciji objavila novo obaveštenje u vezi sa izmenama u proceduri najave pojedinih roba u Hrvatskoj.

Ceo članak

HRVATSKA – PROBLEM PRIHVATANJA T1 DEKLARACIJA

02/06/2023

Kao što je Udruženje prethodno informisalo prevoznike, zbog uspostavljanja NCTS faze 5 u Hrvatskoj 31. maja na 1. jun 2023. godine prekogranični promet je bio otežan.

Ceo članak

HRVATSKA: POČETAK PRIMENE NCTS FAZE 5

26/05/2023

Uprava carina Republike Srbije je objavila saopštenje u vezi sa početkom primene NCTS faze 5 u Republici Hrvatskoj.

Ceo članak

DODATNA INFORMACIJA U VEZI SA NAJAVOM POJEDINIH AKCIZNIH ROBA U HRVATSKOJ

18/05/2023

Prema Zakonu o trošarinama Republike Hrvatske prevoznik je dužan da pri uvozu/izvozu ili tranzitu preko teritorije Hrvatske najavi prevoz pojedine akcizne robe.

Ceo članak

PREKID RADA CARINSKOG SISTEMA HRVATSKE

16/09/2022

Uprava carina Hrvatske objavila je na svojoj internet prezentaciji obaveštenje o prekidu rada carinskog sistema.

Ceo članak

UVOZ AMBALAŽE OD DRVETA U EVROPSKU UNIJU PREKO HRVATSKE

06/05/2022

Kako Udruženje saznaje od kolega iz Hrvatske, došlo je do izmene u procedurama prilikom uvoza ambalaže od drveta u Evropsku uniju.

Ceo članak

DELIMIČNO DOZVOLJEN TRANZIT PREKO GP BAČKA PALANKA/ILOK

10/03/2022

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske usvojilo je izmenu Pravilnika o određivanju javnih cesta po kojima se mora odvijati tranzitni promet teretnih vozila.

Ceo članak

OBAVEZNA NAJAVA PREVOZA POJEDINIH ROBA U HU, HR, SLO I PL

Udruženje podseća članove o obavezi prethodne najave prevoza pojedinih roba u Mađarskoj, Hrvatskoj, Sloveniji i Poljskoj.

Ceo članak

HRVATSKA – IZMENE U PROCEDURAMA KOD UVOZA ROBE ORGANSKOG POREKLA ZA ROBE IZ TREĆIH ZEMALJA NAMENJENE EU

03/01/2022

Kako saznajemo od kolega iz Hrvatske, od 1. januara 2022. godine došlo je do izmena u procedurama prilikom uvoza pošiljaka proizvoda organskog porekla iz trećih zemalja koje su namenjene tržištu Evropske unije (za sada se informacija odnosi na Hrvatsku).

Ceo članak

KAMPANJA HAC: VELIKI VOZE ODGOVORNO

20/12/2021

Hrvatske autoceste sprovode edukativnu kampanju VELIKI VOZE ODGOVORNO – za volanom vožnja je jedina aktivnost!

Ceo članak