POZITIVNI REZULTATI PRVOG SASTANKA RADNE GRUPE DELEGACIJA REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE HRVATSKE

22/12/2023

Na osnovu odluke o formiranju Radne grupe koja je doneta na radnom sastanku delegacija Republike Srbije i Republike Hrvatske održanog dana 11. oktobra 2023. godine u Iloku, održan je prvi sastanak Radne grupe predstavnika Republike Hrvatske i Republike Srbije, 20. decembra 2023. godine. Sastanak je otpočeo obilaskom graničnog prelaza i sagledavanjem svih tačaka koje utiču na zadržavanje vozila. Dalje je sastanaka nastavljen u Moroviću gde su nakon diskusije o stanju koje je viđeno na prelazu, usaglašeni dalji koraci i donete sledeće odluke:

  • Ugradnja dodatne vage kako na hrvatskoj tako i na srpskoj ulaznoj strani sa rokom od 6 meseci za puštanje u rad istih.
  • Razmena podataka o planovima širenja graničnog prelaza Batrovci – Bajakovo između ministarstava nadležnih za saobraćaj Republike Srbije i Republike Hrvatske kako bi radovi na proširenju bili ujednačeni.

Zaključak koji se može izvesti sa prethodno održanog sastanka jeste da su svi učesnici pozitivno reagovali i usvojili jednoglasno odluke Radne grupe koje imaju za cilj poboljšanje protočnosti saobraćaja na GP Batrovci – Bajakovo. Očekujemo uskoro i realzaciju prvih odluka a daljim sastancima će se nastaviti sa uvođenjem novih mera za smanjenje čekanja vozila i vozača na graničnim prelazima.