Ulazni podaci

                

GP 2024: OBJAVLJENI ULAZNI PODACI

20/11/2023

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture na svojoj zvaničnoj internet prezentaciji objavilo je izveštaje sa podacima koji utiču na utvrđivanje godišnjeg plana raspodele za 2024. godinu.

Ceo članak

AŽURIRANO: ULAZNI PODACI JULSKE REVIZIJE GP RASPODELE ZA 2023.

28/06/2023

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je na svojoj internet prezentaciji objavilo ulazne podatke za julsku reviziju godišnjeg plana raspodele za 2023. godinu.

Ceo članak

GP 2023: OBJAVLJENI ULAZNI PODACI

30/11/2022

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture na svojoj zvaničnoj internet prezentaciji objavilo je izveštaje sa podacima koji utiču na utvrđivanje godišnjeg plana raspodele za 2022. godinu.

Ceo članak

JUNSKA REVIZIJA GP RASPODELE ZA 2022. GODINU – ULAZNI PODACI

20/05/2022

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je na svojoj internet prezentaciji objavilo ulazne podatke za junsku reviziju godišnjeg plana raspodele za 2022. godinu.

Ceo članak

APRILSKA REVIZIJA GP RASPODELE ZA 2022. GODINU – ULAZNI PODACI

28/03/2022

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je na svojoj internet prezentaciji objavilo ulazne podatke za aprilsku reviziju godišnjeg plana raspodele za 2022. godinu.

Ceo članak

GP 2022: ULAZNI PODACI I MATRICA BROJA BODOVA

29/11/2021

Na internet prezentaciji Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture objavljeni su izveštaji sa podacima koji utiču na utvrđivanje godišnjeg plana raspodele za 2022. godinu. Objavljeni izveštaji sadrže sledeće podatke: pregled voznog parka prevoznika na dan 1.11.2021. godine (u tabeli PREGLED VOZNOG PARKA u koloni validnost naveden je datum prestanka važnosti sertifikata. Sva vozila koja nemaju važeći sertifikat u raspodeli će […]

Ceo članak