Vlada RS

                

IZMENJENI IZNOSI AKCIZE OD 1.5.2024.

08/04/2024
SRB

Vlada RS je 5. aprila 2024. godine usvojila nove usklađene dinarske iznose akciza čime su usklađeni i iznosi do kojih se umanjuje plaćena akciza na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti.

Ceo članak

ODRŽAN SASTANAK PU „MEĐUNARODNI TRANSPORT“ SA PREDSTAVNICIMA VLADE RS

07/02/2024
SRB

Zbog veoma teškog poslovanja srpskih prevoznika Udruženje je više puta apelovalo nadležnim institucijama za pomoć u pronalaženju optimalnih rešenja koja bi uticala na opstanak srpske transportne privrede.

Ceo članak

USVOJENA UREDBA O TRANZITNIM KORIDORIMA KROZ REPUBLIKU SRBIJU

12/07/2023
SRB

Vlada Republike Srbije usvojila je Uredbu o određivanju državnih puteva na kojima se mora obavljati tranzitni saobraćaj teretnih vozila kroz Republiku Srbiju („Tranzitni koridor”).

Ceo članak

NOVE IZMENE UREDBE O RASPODELI STRANIH DOZVOLA

03/04/2023
SRB

Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 30. marta 2023. godine usvojila Uredbu o izmenama i dopunamaUredbe o raspodeli stranih dozvola za međunarodni prevoz tereta.

Ceo članak

NAJAVLJENO POVEĆANJE PUTARINE U SRBIJI

27/03/2023
SRB

Vlada Republike Srbije usvojila je odluku o izmeni Odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina).

Ceo članak

IZMENJENI DINARSKI NEOPOREZIVI IZNOSI POREZA NA DOHODAK GRAĐANA

30/01/2023
SRB

Vlada Republike Srbije je na 28. sednici održanoj 26. januara 2023. godine usvojila izmene usklađenih dinarskih neoporezivih iznosa poreza na dohodak građana.

Ceo članak

VLADA RS USVOJILA PREDLOG UGOVORA O STRATEŠKOM PARTNERSTVU SA MAĐARSKOM

25/11/2022

Vlada RS usvojila Predlog Zakona o potvrđivanju Ugovora o prijateljskim odnosima i saradnji u oblasti strateškog partnerstva sa Mađarskom

Ceo članak

PRODUŽEN PERIOD VAŽENJA ODLUKE VLADE RS O PRIVREMENOM SMANJENJU IZNOSA AKCIZE

03/10/2022
SRB

Vlada RS donela je odluku o produženju važenja Odluke o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte (“Sl. glasnik RS”, br. 89/2022, 97/2022 i 110/2022).

Ceo članak

USVOJENE ODLUKE O PRIVEREMENOM OGRANIČENJU I ZABRANI IZVOZA ODREĐENIH DRVNIH SORTIMENATA

05/08/2022
SRB

Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 4. avgusta 2022. godine usvojila Odluku o privremenoj zabrani izvoza određenih drvnih sortimenata i Odluku o privremenom ograničenju izvoza određenih drvnih sortimenata.  

Ceo članak

IZMENE UREDBE O OGRANIČENJU CENE GORIVA

29/07/2022

Vlada Republike Srbije usvojila je 28. jula 2022. godine Uredbu o izmenama i dopunama Uredbe o ograničenju visine cena derivata nafte.

Ceo članak