NAJAVLJENO POVEĆANJE PUTARINE U SRBIJI

27/03/2023
SRB

Vlada Republike Srbije usvojila je odluku o izmeni Odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina).