Putarina

                

NAJAVLJENO POVEĆANJE PUTARINE U SRBIJI

27/03/2023

Vlada Republike Srbije usvojila je odluku o izmeni Odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina).

Ceo članak

OD 1. FEBRUARA POVEĆANJE PUTARINE U FRANCUSKOJ

02/02/2023

Ministarstvo saobraćaja Francuske revidiralo je cene putarine

Ceo članak

OD 1. FEBRUARA PROMENE OPŠTIH USLOVA POSLOVANJA ZA KORISNIKE E-PUTARINE U MAĐARSKOJ

27/01/2023

Mađarska služba za naplatu putarine NUSZ Zrt. najavila je promene opštih uslova poslovanja koje stupaju na snagu 1. februara 2023. godine.

Ceo članak

NOVA CENA PUTARINE U RUSIJI

24/01/2023

Od 1. februara 2023. godine najavljena je izmena cene putarine u Rusiji.

Ceo članak

POLJSKA – POVEĆANJE CENA PUTARINE

20/12/2022

Ministarstvo finansija Republike Poljske izvršilo je povećanje cena putarine na mreži puteva obuhvaćenih e-TOLL sistemom. Nove cene putarine koje se primenjuju u Poljskoj od 1. januara 2023. godine prikazane su u tabelama koje slede. Tabela 1. Cena putarine po jednom kilometru za državne puteve klase A i S izražena u PLN Kategorija vozila Emisiona klasa […]

Ceo članak

POVEĆANJE CENA PUTARINA U AUSTRIJI

13/12/2022

Od 1. januara 2023. godine najavljeno je povećanje cena putarina u Austriji.

Ceo članak

POVEĆANJE PUTARINE U NEMAČKOJ OD 1.1.2023.

29/11/2022

Vlada Savezne Republike Nemačke usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o naplati putarine (BFStrMG).

Ceo članak

NOVE CENE PUTARINE ZA DEONICU BEOGRAD-ČAČAK

28/11/2022

Vlada Republike Srbije dala je saglasnost JP “Putevi Srbije” na Odluku o izmeni Odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovo dela i putnog objekta (putarina) („Službeni glasnik RS”, br. 40/19, 54/19, 77/19, 15/21 i 130/22).

Ceo članak

POVEĆANJE CENE PUTARINE U BELGIJI

03/11/2022

Počev od 1. januara 2023. godine u primeni će biti novi cenovnik putarine u Belgiji.  

Ceo članak

BELGIJA – INFORMACIJA U VEZI OBU UREĐAJA

02/11/2022

Belgijski provajder za naplatu putarine Satellic doneo je odluku o primeni člana 5.4 opštih uslova poslovanja, a u vezi sa OBU uređajima.

Ceo članak