NOVE CENE PUTARINA U SRBIJI

08/07/2024
SRB

Javno preduzeće “Putevi Srbije”, donelo je Odluku o izmeni i dopuni Odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina).