AŽURIRANO: UC – PRODUŽENJE RADNOG VREMENA GP BAČKI VINOGRADI i GP BAJMOK

03/07/2023
SRB

Uprava carina je na svojoj zvaničnoj internet prezentaciji objavila obaveštenje o produženju radnog vremena carinskih ispostavi Bački Vinogradi i Bajmok.