UJEDINJENO KRALJEVSTVO

3.11.2021.

Vlada Ujedinjenog Kraljevstva definisala je nove mere za suzbijanje širenja virusa korona.

Na osnovu novodefinisanih mera vozači koji obavljaju međunarodni drumski transport više NE TREBA da popunjavaju PLF obrazac (passenger locator form). 

Za vozače koji su potpuno vakcinisani i vozače koji nisu vakcinisani definisane su različite mere a koje su prikazane u nastavku.

Mere za vozače koji su vakcinisani:

  • Ne podležu izolaciji u kabini vozila;
  • U slučaju boravka dužeg od 2 dana u obavezi su da rade test pre ili tokom drugog dana boravka u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Mere za vozače koji nisu vakcinisani:

  • Podležu obaveznoj izolaciji od drugih ljudi u kabini vozila;
  • Obavezno testiranje ukoliko je boravak duži od 2 dana pre ili tokom tokom drugog dana boravka, između trećeg i petog dana, pa između šestog i osmog dana boravka.

Takođe, definisane su i različite mere za vozače koji su u proteklih 10 dana bili u nekoj od zemalja sa crvene liste, međutim trenutno na pomenutoj listi nema nijedne zemlje.

Lokacija na kojima se vozači mogu besplatno testirati u Ujednjenom Kraljevstvu možete pronaći OVDE.