UK – NAIZMENIČNO ZATVARANJE PUTA M20 KOD KENTA

Sistem “Brock” koji je uspostavljen na putu M20 ima za cilj da uspori saobraćaj u slućajevima smanjenog kapaciteta trajekata u luci Dover.

Tagovi: