Elektronska naplata putarine Tehno-Coop d.o.o., Subotica

Pripejd dopune tag uređaja za plaćanje putarine i prodaja tag uređaja za elektronsku naplatu putarine – prema skali popusta JP Putevi Srbije, moguće je ostvariti od 4% do 10% popusta u zavisnosti od visine avansne uplate. Postpejd plaćanje putarina – jednom mesečno plaćanje putarine za sva vozila (dobija se detaljna specifikacija korišćenja uređaja za svako vozilo). Mogućnost dobijanja 5% popusta na iznos mesečnog računa ukoliko se račun za prethodni mesec plati u roku. Nije potrebna garancija banke, već samo dve blanko menice. Spisak poslovnica firme Tehno-Coop d.o.o. možete pronaći na sajtu Udruženja.

Кontakt: 024/576-536 ili na mejl putarine@tehnocoop.co.rs