Izdavanje kvalifikacionih kartica i sertifikata za vozače, Bugarinović transport d.o.o., Sentandrejski put 184, Novi Sad

Prevoznici mogu podnositi zahteve za izdavanje kvalifikacionih kartica i sertifikata za profesionalne vozače i preuzimati iste. U dogovoru sa g. Bojanom Bugarinovićem (kontakt telefon 063304252) može se ugovoriti termin dolaska.

Kontakt: 021/6413-579