OTVARANJE T DOKUMENTA SA HORGOŠA

Nakon što je carinska ispostava Subotica otpočela sa otvaranjem T1 dokumenta na graničnom prelazu Horgoš (izlazna strana), firma Tehnocoop doo iz Subotice otpočela je sa davanjem garancije i otvaranjem T1 dokumenta na terminalu Horgoš.

Ovim se nadalje izbegava situacija u koju su neretko dolazili srpski prevoznici gde se na osnovu nacionalnog tranzita vozilo uputi do graničnog prelaza, izađe iz zemlje i dođe u situaciju da špediteri sa mađarske strane ne žele da otvore T dokument a vozilo ne može nazad.

Za sve detalje možete se obratiti na mejl horgost1@tehnocoop.co.rs ili na telefon 064/8282663