Provera likvidnosti srpskih preduzeća

Imajući u vidu da je jedan od ciljeva Udruženja uspostavljanje usluga koje će doprineti ekonomski održivom poslovanju članova, uspostavljena je nova usluga – provera likvidnosti preduzeća.

Ukoliko želite da izvršite procenu rizika poslovanja sa nekim domaćim preduzećem možete, slanjem upita Sekretarijatu Udruženja u kome navodite naziv i matični broj preduzeća, dobiti informacije o bonitetu (vlasništvo, finansijski izveštaji, prinudna naplata, likvidacija, stečaj, sudski sporovi, povezana lica i sl.). Osim toga, ukoliko je za preduzeće otvoren stečajni postupak u 2014. godini, u mogućnosti smo da Vam pružimo i informaciju da li, u kom roku i kom sudu možete prijaviti svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku.

Za sve informacije u vezi sa ovom uslugom možete se obratiti Sekretarijatu Udruženja.