Zastupanje srpskih firmi – Loi Macron i MiLoG

Na osnovu nemačkog, Milog, i francuskog, Loi Macron zakona svaki strani radnik na teritoriji Nemačke i Francuske mora ispoštovati odredbe ovog zakona. U skladu sa tim Udruženje je zaključilo ugovor sa francuskom firmom MOVE EXPERT i tako obezbedilo da srpski prevoznici, uz posredovanje Udruženja, zaključe ugovor o zastupanju u Francuskoj i Nemačkoj.

Pored zastupanja u Francuskoj i prijave vozača u Nemačkoj takođe je obezbeđeno i kompletno zastupanje i podrška prilikom kontrole od strane nadležnih organa Nemačke i Francuske a u vezi sa obavezama koje proizilaze iz ovih zakona.

Francuska – Loi Macron

Loi Macron, francuski zakon koji reguliše obaveze poslodavca koji svoje zaposlene šalje na rad u tu zemlju stupio je na snagu 1. jula 2016. godine. Zakon se odnosi na vozače koji obavljaju međunarodni prevoz, i to za i iz trećih zemalja. Poslodavci koji upućuju radnike u Francusku moraju odrediti svog predstavnika u Francuskoj, koji će biti zadužen za komunikaciju sa nadležnim organima i telima za kontrolu.

Nemačka – MiLoG

MiLoG, nemački zakon koji reguliše obaveze poslodavca koji svoje zaposlene šalje na rad u tu zemlju stupio je na snagu 1. januara 2015. godine. Zakon se odnosi na vozače koji obavljaju međunarodni prevoz, i to prevoz za/iz treće zemlje.


Za zaključivanje ugovora o zastupanju potrebno je da firma popuni Zahtev za posredovanje o sklapanju ugovora o zastupanju. Popunjen Zahtev šalje se elektronskim putem na mejl adresu office@pumedtrans.com

Po dobijanju predračuna prevoznik vrši plaćanje i šalje Udruženju potvrdu o plaćanju. Cenovnik usluga možete preuzeti OVDE

Ujedno, naš partner MOVE EXPERT je ponudio uslugu zastupanja i za firme iz Evropske unije koje pored ove dve zemlje imaju obavezne prijave u svim zemljama članicama Unije.

Kako dosta naših prevoznika u vlasništvu ima i transportne firme u nekoj od zemalja EU, sigurni smo da će ovo biti najpovoljnije i najsigurnije rešenje.

Ponudu Move Expert za sve zemlje u kojima postoji potreba za zastupanjem možete dobiiti na upit u Udruženju.