USVOJEN ZAKON O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA CMR KONVENCIJE

06/03/2020

Narodna skupština Republike Srbije je 29. februara 2020. godine usvojila Zakon o potvrđivanju Protokola uz Konvenciju o ugovoru za međunarodni prevoz robe drumom (CMR) („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori“, br. 4/20) koji je u Službenom glasniku objavljen 5. marta 2020. godine.

Tagovi: