VANREDNI PREVOZ KROZ AUSTRIJU

01/08/2019
AUT

Zbog problema u vezi sa tumačenjem odredbe o izuzimanju iz potrebe za posedovanjem bilateralne dozvole prilikom vanrednog prevoza uz korišćenje godišnjih dozvola za vanredni prevoz koji su u proteklom periodu srpski prevoznici imali u Austriji, Udruženje se obratilo austrijskom ministarstvu nadležnom za saobraćaj sa molbom za rešavanje nastalih situacija.

Tagovi: