ZAKON O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA CMR KONVENCIJE

18/08/2020
SRB

Narodna skupština Republike Srbije je 29. februara 2020. godine usvojila Zakon o potvrđivanju Protokola uz Konvenciju o ugovoru za međunarodni prevoz robe drumom (CMR) („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori“, br. 4/20) koji je u Službenom glasniku objavljen 5. marta 2020. godine.

 

Tagovi: