ZATVARANJE TUNELA SITINA U BRATISLAVI

18/02/2022

Zbog radova na održavanju najavljeno je zatvaranje tunela Sitina neprekidno 54 sata.