PODSEĆAMO – VAŽNA INFORMACIJA U VEZI SA MINIMALNOM CENOM RADA U FRANCUSKOJ

08/03/2023
FRA

Poštovani članovi, ovim putem vas podsećamo da je Francuska 1. januara 2023. godine usvojila nova pravila na osnovu izmena Zakona o upućivanju radnika u Francusku – LoiMacron koja se odnose na poslodavce iz zemalja koje nisu članice Evropske unije.