minimalna cena rada

                

POVEĆANJE MINIMALNE CENE RADA U FRANCUSKOJ

03/05/2023

Minimalna cena rada u Francuskoj povećana je sa prethodnih 11,47 evra.

Ceo članak

POVEĆANJE MINIMALNE CENE RADA U FRANCUSKOJ

06/04/2023

Minimalna cena rada u Francuskoj povećana je sa prethodnih 11,27 evra.

Ceo članak

PODSEĆAMO – VAŽNA INFORMACIJA U VEZI SA MINIMALNOM CENOM RADA U FRANCUSKOJ

08/03/2023

Poštovani članovi, ovim putem vas podsećamo da je Francuska 1. januara 2023. godine usvojila nova pravila na osnovu izmena Zakona o upućivanju radnika u Francusku – LoiMacron koja se odnose na poslodavce iz zemalja koje nisu članice Evropske unije.

Ceo članak