OBAVEZA PRIJAVE VOZAČA KOJI SE UPUĆUJU NA RAD U BELGIJU

04/04/2024
BEL

Kako je Udruženje obavešteno od strane kompanije Move Expert, i Belgija je uvela obavezu prijave vozača koji se upućuju na rad u ovu zemlju.