BELORUSIJA – OGRANIČENJE UVOZA POJEDINIH VRSTA ROBE

22/12/2021
BLR

Uredba Saveta ministara Belorusije kojom se ograničava uvoz pojedinih vrsta robe u cilju zaštite domaće privrede stupa na snagu 1. januara 2022. godine.