REVIZIJA DIREKTIVE O DOZVOLJENIM MASAMA I DIMENZIJAMA TERETNIH VOZILA

25/01/2022

Evropska komisija započela je još jednu konsultaciju o reviziji Direktive o maksimalno dozvoljenim masama i dimenzijama teških teretnih vozila.