Evropska komisija

                

OBJAŠNJENJE EK O KAŽNJAVANJU OBAVLJANJA PUNOG NEDELJNOG ODMORA U KABINI VOZILA

24/02/2023

Na osnovu informacija da su neke od nacionalnih vlasti država članica tokom provera na putu zahtevale od vozača dokaze da su obavljali pun nedeljni odmor van kabine vozila, Evropska komisija je dala dodatno objašnjenje o mogućem kažnjavanju obavljanja punog nedeljnog odmora u kabini vozila.

Ceo članak

EVROPSKA KOMISIJA PREDLOŽILA NOVE EURO 7 EMISIONE STANDARDE ZA VOZILA

16/11/2022
EU

Evropska komisija predstavila predlog novih Euro 7 emisionih standarda

Ceo članak

REVIZIJA DIREKTIVE O DOZVOLJENIM MASAMA I DIMENZIJAMA TERETNIH VOZILA

25/01/2022

Evropska komisija započela je još jednu konsultaciju o reviziji Direktive o maksimalno dozvoljenim masama i dimenzijama teških teretnih vozila.

Ceo članak