IZDAVANJE POTVRDE O AKTIVNOSTIMA VOZAČA

23/02/2024

Podsećamo, Zakon o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima, u članu 11. propisuje u kojim slučajevima je potrebno izdavanje Potvrde o aktivnostima vozača, ponuđene rubrike koje označavate i koje su date na Potvrdi.

Tagovi: