Tahografi

                

IZMENA ZAKONA O RADNOM VREMENU POSADE VOZILA

28/04/2023

Udruženje poziva prevoznike da dostave sugestije i predloge u vezi izmene Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima

Ceo članak

SEMINAR IZ OBLASTI ZAKONA O RADNOM VREMENU POSADE VOZILA

22/03/2023

Udruženje će u narednom periodu organizovati seminar iz oblasti Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima

Ceo članak

ABS – RADIONICE ZA SMART TAHOGRAFE

14/12/2022

Agencija za bezbednost saobraćaja je na svojoj zvaničnoj internet prezentaciji objavila spisak radionica ovlašćenih za obavljanje poslova za smart tahografe.

Ceo članak

OBAVEŠTENJE O UNOSU PRELASKA GRANICE U DIGITALNI TAHOGRAF

21/10/2022

Iako je Republika Srbija potpisnica AETR sporazuma i obaveze definisane Paketom mobilnosti, između ostalog i unos simbola države u tahograf prilikom prelaska granice, se ne primenjuju na srpske prevoznike, Udruženje zbog prijavljenog kažnjavanja prevoznika na terenu (u ovom slučaju Španija) preporučuje unos zemlje u digitalni tahograf prilikom prelaska državnih granica.

Ceo članak

ABS-IZDAVANJE DOZVOLA RADIONICAMA ZA SMART TAHOGRAFE

27/09/2022

Agencija je na svojoj zvaničnoj internet prezentaciji objavila da zainteresovane radionice mogu podneti zahtev za dobijanje dozvole za obavljanje poslova za “smart” tahografe.

Ceo članak

POLJSKA – NOVI UREĐAJI ZA DALJINSKU KONTROLU TAHOGRAFA

29/11/2021

Poljski inspektori za drumski transport (ITD) poseduju uređaje za daljinsku kontrolu smart tahografa.

Ceo članak

PRAVILNIK O RADIONICAMA ZA TAHOGRAFE

20/09/2021

Udruženje je od Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infratstukture dobilo Predlog Pravilnika o radionicama za tahografe. Kako se navodi u obrazloženju za donošenje novog pravilnika, usvajanjem Zakona о izmenama i dopunama Zakona о radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima („Službeni glasnik RS“, број 95/18) i usvajanjem odgovarajućih dopuna Pravilnika о radionicama za tahografe […]

Ceo članak

PRAVNA POMOĆ KOD PREKRŠAJA IZ OBLASTI ZAKONA O RADNOM VREMENU POSADE VOZILA I TAHOGRAFIMA KAO I KOD CARINSKIH PREKRŠAJA

10/09/2021

Podsećamo da članovi Udruženja, pored ostalog, mogu da se obrate za pravnu pomoć kod PREKRŠAJA IZ OBLASTI ZAKONA O RADNOM VREMENU POSADE VOZILA I TAHOGRAFIMA KAO I KOD CARINSKIH PREKRŠAJA.

Ceo članak

UPOZORENJE – OBAVEZA VOĐENJA EVIDENCIJE O RADNOM VREMENU VOZAČA

31/05/2019

Ovim putem upozoravamo članove da prilikom kontrole u preduzeću, inspektori sve više traže na uvid evidencije o radnom vremenu vozača.

Ceo članak

NEOPHODNOST ZAKLJUČAVANJA DIGITALNIH TAHOGRAFA SA KARTICAMA PREVOZNIKA

24/04/2019

Udruženje upozorava članove u vezi neophodnosti zaključavanja digitalnih tahografa karticom prevoznika.

Ceo članak