Tahografi

                

OPREZ! PROBLEM SA ANALOGNIM TAHOGRAFIMA U GRČKOJ

06/06/2024
GRC

Nakon plaćene kazne u Grčkoj za neadekvatan tahograf u vozilu, sve je više prevoznika koji se javljaju Udruženju sa pitanjem mogućnosti korišćenja vozila sa analognim tahografom u Grčkoj.

Ceo članak

VAŽNO OBAVEŠTENJE O OBAVEZI PRIMENE ODREDBI PAKETA MOBILNOSTI VEZANO ZA TAHOGRAFE

14/05/2024

...

Ceo članak

ANALIZA VISINE PLAĆENIH KAZNI PO OBAVEZAMA IZ ZAKONA O RADNOM VREMENU POSADE VOZILA I TAHOGRAFIMA

23/02/2024

Pozivamo sve prevoznike da nam pošalju podatke o maksimalnom iznosu kazne koji su platili u Srbiji u kontroli u firmi a po osnovu prekršaja iz oblasti radnih vremena vozača i tahografima, kao i u inostranstvu prilikom kontrole na putu. Značajna bi bila i informacija o broju kontrola u firmi po godini. Ovi podaci su potrebni […]

Ceo članak

IZDAVANJE POTVRDE O AKTIVNOSTIMA VOZAČA

23/02/2024

Podsećamo, Zakon o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima, u članu 11. propisuje u kojim slučajevima je potrebno izdavanje Potvrde o aktivnostima vozača, ponuđene rubrike koje označavate i koje su date na Potvrdi.

Ceo članak

IZMENA ZAKONA O RADNOM VREMENU POSADE VOZILA

28/04/2023
SRB

Udruženje poziva prevoznike da dostave sugestije i predloge u vezi izmene Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima

Ceo članak

SEMINAR IZ OBLASTI ZAKONA O RADNOM VREMENU POSADE VOZILA

22/03/2023
SRB

Udruženje će u narednom periodu organizovati seminar iz oblasti Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima

Ceo članak

ABS – RADIONICE ZA SMART TAHOGRAFE

14/12/2022
SRB

Agencija za bezbednost saobraćaja je na svojoj zvaničnoj internet prezentaciji objavila spisak radionica ovlašćenih za obavljanje poslova za smart tahografe.

Ceo članak

OBAVEŠTENJE O UNOSU PRELASKA GRANICE U DIGITALNI TAHOGRAF

21/10/2022

Iako je Republika Srbija potpisnica AETR sporazuma i obaveze definisane Paketom mobilnosti, između ostalog i unos simbola države u tahograf prilikom prelaska granice, se ne primenjuju na srpske prevoznike, Udruženje zbog prijavljenog kažnjavanja prevoznika na terenu (u ovom slučaju Španija) preporučuje unos zemlje u digitalni tahograf prilikom prelaska državnih granica.

Ceo članak

ABS-IZDAVANJE DOZVOLA RADIONICAMA ZA SMART TAHOGRAFE

27/09/2022
SRB

Agencija je na svojoj zvaničnoj internet prezentaciji objavila da zainteresovane radionice mogu podneti zahtev za dobijanje dozvole za obavljanje poslova za “smart” tahografe.

Ceo članak

POLJSKA – NOVI UREĐAJI ZA DALJINSKU KONTROLU TAHOGRAFA

29/11/2021
POL

Poljski inspektori za drumski transport (ITD) poseduju uređaje za daljinsku kontrolu smart tahografa.

Ceo članak