IZMENA ZAKONA O RADNOM VREMENU POSADE VOZILA

28/04/2023
SRB

Kako je Udruženje obavešteno da je u toku priprema izmena Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima, pozivamo vas da nam dostavite vaše sugestije za izmenu istog kao i da nam pošaljete primere plaćenih kazni (na putu ali i u kontroli u preduzeću) gde je preduzeće i odgovorno lice kažnjeno velikim iznosima (za više prekršaja odjednom) ili gde smatrate da preduzeće nije moglo da utiče na vozača da ne načini prekršaj.

Dostavljenje ovih primera je veoma važno kako bi Udruženje probalo da se izbori za objektivniji tretman pri kontrolama, u smislu smanjenja drastičnog kažnjavanja i sagledavanja da li je zaista neko odstupanje od pravila uticalo na bezbednost saobraćaja.

Prevoznici mogu dostaviti svoje sugestije kao i primere plaćenih kazni koje proizilaze iz ZORV-a na mejl office@pumedtrans.com.