vozači

                

PONUDA ZA ČLANOVE UDRUŽENJA ZA ZASTUPANJE U POLJSKOJ

28/09/2023

Ponuda za godišnje zastupanje za slanje vozača na rad u Poljsku

Ceo članak

NOVE INFORMACIJE U VEZI SA PRIJAVOM VOZAČA KOJI SE UPUĆUJU U POLJSKU

14/09/2023

Ambasada Republike Srbije u Poljskoj dostavila je Udruženju dopis Ministarstva infrastrukture Poljske koji sadrži objašnjenje u vezi sa prijavom vozača koji se upućuju u Poljsku.

Ceo članak

IZMENA ZAKONA O RADNOM VREMENU POSADE VOZILA

28/04/2023

Udruženje poziva prevoznike da dostave sugestije i predloge u vezi izmene Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima

Ceo članak