NOVE INFORMACIJE U VEZI SA PRIJAVOM VOZAČA KOJI SE UPUĆUJU U POLJSKU

14/09/2023

Ambasada Republike Srbije u Poljskoj dostavila je Udruženju dopis Ministarstva infrastrukture Poljske koji sadrži objašnjenje u vezi sa prijavom vozača koji se upućuju u Poljsku.

Kao što je Udruženje prethodno informisalo prevoznike, prevoznici iz trećih zemalja dužni su, da u slučaju obavljanja bilateralnog prevoza i prevoza za/iz treće zemlje, prijave vozača pri čemu se prijava sastoji od:

 1. Elektronske prijave vozača putem portala BIZNES;
 2. Izdavanja potvrde vozaču u papirnoj formi.

Na vozača zaposlenog u preduzeću iz zemlje van EU (vozači iz Srbije) ne primenjuju se odredbe o slanju samo kada se obavlja tranzitni prevoz.

Zbog problema u vezi sa elektronskom prijavom vozača Udruženje se obratilo nadležnim institucijama, te je u dopisu nadležnog ministarstva Poljske i dato objašnjenje u vezi sa tim. S obzirom na to da je elektronsku deklaraciju potrebno slati onlajn, a da je za onlajn slanje potreban kvalifikovan elektronski potpis, u dopisu nadležnog ministarstva Poljske je navedeno da se kvalifikovan potpis može kupiti od jednog od dobavljača sa sertifikatom na teritoriji Poljske. U najpopularnije kvalifikovane potpise koji su potvrđeni na veb sajtu BIZNES spadaju:

 1. Sigilium Sign,
 2. Szafir 2.0;
 3. proCentrum SmartSign;
 4. PEM-HEART 3.9;
 5. SecureDoc 2 firmy EuroCert.

Jedan broj dobavljača sa sertifikatom omogućava specijalnu uslugu potvrđivanja identiteta i izdavanja i isporuke kvalifikovanog potpisa licima van Poljske na daljinu. Ako je nemoguće dobiti kvalifikovani potpis, prijavu može podneti punomoćnik koji ima takav potpis.

Dopis nadležnog ministarstva Poljske u vezi sa prijavom vozača koji se upućuju u Poljsku može se preuzeti na poljskom i srpskom jeziku. U nastavku je dato više informacija o prijavi vozača koji se upućuju u Poljsku.

Elektronska prijava vozača putem portal BIZNES

Najkasnije na dan slanja, prevoznik mora dostaviti deklaraciju o slanju na interaktivnom PDF obrascu i poslati je onlajn, preko portal BIZNES. Elektronsku deklaraciju koja treba da bude potpisana kvalifikovanim potpisom prevoznik popunjava preko sledećeg LINKA, snima na računaru i šalje kao prilog preko portala BIZNES.

Interaktivni PDF obrazac koji se onlajn dostavlja putem portal BIZNES sadrži sledeće podatke:

 • naziv i adresa prevoznika koji šalje vozača na teritoriju Poljske;
 • broj odgovarajuće dozvole potrebne za međunarodni drumski prevoz;
 • ime i prezime osobe određene za kontakt sa nadležnim organima i ovlašćene da predstavlja prevoznika;
 • ime i prezime, adresu prebivališta i broj vozačke dozvole vozača;
 • očekivani datum početka i završetka slanja vozača u Poljsku;
 • datum početka ugovora o radu vozača;
 • registarski broj motornog vozila kojim se vrši transport;
 • da li je u pitanju usluga prevoza robe/putnika ili kabotaža.

Uputstvo o registraciji koja mora biti urađena pre dalje procedure popunjavanja (gore objašnjene) dostupno je OVDE.

Izdavanje potvrde vozaču u papirnoj formi

Prevoznik je u obavezi da vozaču pre slanja na put izda potvrdu u pisanoj formi. Pomenuta potvrda mora biti popunjena isključivo putem računara ili pomoću pisaće mašine. Ukoliko se potvrda popuni ručno olovkom kontrolni organ na putu smatraće da vozač nema potrebnu potvrdu. Prilikom popunjavanja potvrde potrebno je uneti sve tražene podatke.

Potvrdu koju je potrebno da vozač ima u vozilu u originalu može se preuzeti OVDE, a verzija u wordu dostupna je OVDE.

Prevoznik iz treće zemlje koji šalje vozača na teritoriju Poljske mora da obezbedi da vozač ima na raspolaganju sledeća dokumenta prilikom kontrole kod sebe:

 • potvrdu u papirnoj formi kao potvrda o slanju vozača na teritoriju Republike Poljske potpisana od strane predstavnika prevoznika i vozača;
 • tovarni list i potrebne dozvole za konkretan prevoz;
 • tahografske zapise.

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je takođe obavestilo Udruženje u vezi sa najavom vozača koji se upućuju u Poljsku i dostavilo kratko upustvo u vezi sa najavom vozača koje je dostupno OVDE.

Tagovi: ,