ZORV

                

UPUTSTVO ZA VOZAČE U VEZI SA VREMENIMA UPRAVLJANJA, PAUZAMA I ODMORIMA

11/02/2022

Udruženje podseća članove da Uputstvo za vozače u vezi sa vremenima upravljanja, pauzama i odmorima mogu preuzeti u Sekciji za preuzimanje.

Ceo članak

UPOZORAVAMO! EVIDENTIRANJE RADNE AKTIVNOSTI VOZAČA PRILIKOM PRELASKA DRŽAVNE GRANICE

07/10/2020

Poštovani članovi, upozoravamo da je jedna od učestalih kazni prilikom kontrole vozača na putu u Srbiji i kazna za “nepropisno evidentiranje radne aktivnosti vozača prilikom prelaska državne granice”.

Ceo članak

PODSEĆAMO – DONET ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADNOM VREMENU POSADE VOZILA

14/06/2019

Narodna skupština Republike Srbije je na Četvrtoj sednici Drugog redovnog zasedanja, tačnije 7. decembra 2018. godine usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima („Službeni glasnik RS“, br. 96/2015 i 95/2018). Pomenuti Zakon stupio je na snagu 8. decembra 2018. godine.

Ceo članak