PODSEĆAMO – DONET ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADNOM VREMENU POSADE VOZILA

14/06/2019
SRB

Narodna skupština Republike Srbije je na Četvrtoj sednici Drugog redovnog zasedanja, tačnije 7. decembra 2018. godine usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima („Službeni glasnik RS“, br. 96/2015 i 95/2018). Pomenuti Zakon stupio je na snagu 8. decembra 2018. godine.

Tagovi: