OBAVEŠTENJE O UNOSU PRELASKA GRANICE U DIGITALNI TAHOGRAF

21/10/2022

Iako je Republika Srbija potpisnica AETR sporazuma i obaveze definisane Paketom mobilnosti, između ostalog i unos simbola države u tahograf prilikom prelaska granice, se ne primenjuju na srpske prevoznike, Udruženje zbog prijavljenog kažnjavanja prevoznika na terenu (u ovom slučaju Španija) preporučuje unos zemlje u digitalni tahograf prilikom prelaska državnih granica.

Tagovi: