KAZNENI POENI ZA PREVOZNIKE U HOLANDIJI

04/03/2021
NLD

Evropska unija je pre osam godina došla na ideju o prikuplјanju informacija o kontrolama na putu, odakle je potekao sistem za evidenciju ozbilјnih prekršaja i mogućnost oduzimanja licence. Tako je u Holandiji pokrenut sistem kaznenih poena za prevoznike.

Tagovi: