Kazneni poeni

                

POLJSKA – SISTEM KAZNENIH POENA ZA SAOBRAĆAJNE PREKRŠAJE

13/06/2023
POL

Ministarstvo unutrašnjih poslova Poljske je 2022. godine izmenama Uredbe o evidenciji vozača koji krše propise o saobraćaju na putevima definisalo sistem kaznenih poena za saobraćajne prekršaje.

Ceo članak

KAZNENI POENI ZA PREVOZNIKE U HOLANDIJI

04/03/2021
NLD

Evropska unija je pre osam godina došla na ideju o prikuplјanju informacija o kontrolama na putu, odakle je potekao sistem za evidenciju ozbilјnih prekršaja i mogućnost oduzimanja licence. Tako je u Holandiji pokrenut sistem kaznenih poena za prevoznike.

Ceo članak