POLJSKA – SISTEM KAZNENIH POENA ZA SAOBRAĆAJNE PREKRŠAJE

13/06/2023
POL

Ministarstvo unutrašnjih poslova Poljske je 2022. godine izmenama Uredbe o evidenciji vozača koji krše propise o saobraćaju na putevima definisalo sistem kaznenih poena za saobraćajne prekršaje.