KAŽNJAVANJE SRPSKIH PREVOZNIKA U SLUČAJU OŠTEĆENJA CARINSKIH OBELEŽJA U HRVATSKOJ

18/06/2020
HRV

Poštovani članovi, preko advokatske kancelarije koju su nam preporučile hrvatske kolege je konačno došlo do pozitivnih presuda u dva slučaja kažanjavanja srpskih prevoznika (vozača) za oštećena carinska obeležja.