MGSI – PRAVILNIK O NAČINU PREUZIMANJA POJEDINAČNIH DOZVOLA IZDVOJENIH IZ GODIŠNJEG KONTINGENTA POJEDINAČNIH DOZVOLA

25/04/2023

Na osnovu člana 27. Uredbe o raspodeli stranih dozvola za međunarodni prevoz tereta (“Službeni glasnik RSˮ, br. 111/22, 144/22 i 25/23), Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture donelo je Pravilnik o načinu preuzimanja pojedinačnih dozvola izdvojenih iz godišnjeg kontingenta pojedinačnih dozvola i o izgledu i sadržini obrazaca za preuzimanje dozvola za međunarodni prevoz tereta.