NAJAVA ODREĐENIH ROBA U SLOVENIJI

26/02/2020
SVN

Prema članu 101. slovenačkog Zakona o trošarinama (ZTro-1) prevoznik je dužan da izvrši prethodnu najavu prevoza pojedinih vrsta robe.

Tagovi: