Najava

                

PRIJAVA VOZAČA KOJI SE UPUĆUJU U POLJSKU

31/08/2023

Ceo članak

NOVE IZMENE U SENT SISTEMU NAJAVE U POLJSKOJ

15/08/2023

....

Ceo članak

UPOZORENJE U VEZI SA OBAVEZNOM NAJAVOM POJEDINE ROBE U SENT SISTEM U POLJSKOJ

28/07/2023

Udruženje ovim putem upozorava prevoznike u vezi sa obaveznom prethodnom najavom pojedine robe u SENT sistem u Poljskoj.

Ceo članak

IZMENE U VEZI SA NAJAVOM POJEDINIH ROBA U HRVATSKOJ

19/07/2023

Carinska uprava Republike Hrvatske je na svojoj zvaničnoj internet prezentaciji objavila novo obaveštenje u vezi sa izmenama u proceduri najave pojedinih roba u Hrvatskoj.

Ceo članak

DODATNA INFORMACIJA U VEZI SA NAJAVOM POJEDINIH AKCIZNIH ROBA U HRVATSKOJ

18/05/2023

Prema Zakonu o trošarinama Republike Hrvatske prevoznik je dužan da pri uvozu/izvozu ili tranzitu preko teritorije Hrvatske najavi prevoz pojedine akcizne robe.

Ceo članak

OBAVEZNA NAJAVA PREVOZA POJEDINIH ROBA U HU, HR, SLO I PL

Udruženje podseća članove o obavezi prethodne najave prevoza pojedinih roba u Mađarskoj, Hrvatskoj, Sloveniji i Poljskoj.

Ceo članak

NAJAVA ODREĐENIH ROBA U SLOVENIJI

26/02/2020

Prema članu 101. slovenačkog Zakona o trošarinama (ZTro-1) prevoznik je dužan da izvrši prethodnu najavu prevoza pojedinih vrsta robe.

Ceo članak

OBAVEZNA NAJAVA PREVOZA POJEDINIH ROBA U MAĐARSKOJ

07/11/2017

Svaki prevoz tereta sa određenim tarifnim oznakama (PRI ČEMU JE POJEDINAČNO PAKOVANJE VEĆE OD 210l ILI SE TERET PREVOZI CISTERNAMA) potrebno je najaviti 24 časa pre ulaska na teritoriju Mađarske nadležnim kontrolnim organima u županiji u kojoj se ulazi na teritoriju Mađarske.

Ceo članak