Najava

                

DODATNA INFORMACIJA U VEZI SA NAJAVOM POJEDINIH AKCIZNIH ROBA U HRVATSKOJ

18/05/2023

Prema Zakonu o trošarinama Republike Hrvatske prevoznik je dužan da pri uvozu/izvozu ili tranzitu preko teritorije Hrvatske najavi prevoz pojedine akcizne robe.

Ceo članak

OBAVEZNA NAJAVA PREVOZA POJEDINIH ROBA U HU, HR, SLO I PL

Udruženje podseća članove o obavezi prethodne najave prevoza pojedinih roba u Mađarskoj, Hrvatskoj, Sloveniji i Poljskoj.

Ceo članak

NAJAVA ODREĐENIH ROBA U SLOVENIJI

26/02/2020

Prema članu 101. slovenačkog Zakona o trošarinama (ZTro-1) prevoznik je dužan da izvrši prethodnu najavu prevoza pojedinih vrsta robe.

Ceo članak

OBAVEZNA NAJAVA PREVOZA POJEDINIH ROBA U MAĐARSKOJ

07/11/2017

Svaki prevoz tereta sa određenim tarifnim oznakama (PRI ČEMU JE POJEDINAČNO PAKOVANJE VEĆE OD 210l ILI SE TERET PREVOZI CISTERNAMA) potrebno je najaviti 24 časa pre ulaska na teritoriju Mađarske nadležnim kontrolnim organima u županiji u kojoj se ulazi na teritoriju Mađarske.

Ceo članak