NAJAVA ROBE PRE ULASKA NA TERITORIJU UKRAJINE

05/11/2020

Na osnovu Carinskog zakona Ukrajine do sada je bilo obavezno carinskim organima najaviti uvoz robe na carinsko područje Ukrajine. Za robu u tranzitu preko teritorije Ukrajine do sada nije bila potrebna prethodna najava.

Od 7. novembra 2020. godine stupaju na snagu izmene i dopune Carinskog zakona Ukrajine, prema kojima je prevoznik robe dužan da carinskim organima najavi dolazak vozila, odnosno podnese

Opštu deklaraciju o dolasku za svu robu koja stiže na teritoriju Ukrajine, uklјučujući i tranzitne prevoze.

Opšta deklaracija o dolasku podnosi se carinskim organima gde će roba prvi put preći carinsku granicu Ukrajine, a može je podneti prevoznik ili njegov predstavnik. Najavu je potrebno izvršiti najmanje jedan sat pre dolaska vozila na granicu Ukrajine.

Spisak informacija koje je potrebno naznačenačiti u Opštoj deklaraciji dat je u Uredbi Ministarstva finansija Ukrajine od 13. avgusta 2020.
Informacije državne carinske službe Ukrajine možete pogledati OVDE.

Uvođenje pomenute najave predstavlja još jedan korak ka primeni međunarodnih normi i standarda carinske kontrole u Ukrajini što je predviđeno Međunarodnom konvencijom o pojednostavlјenju i harmonizaciji carinskih postupaka.

Za sada još uvek nije poznato na koji način vrši pomenuta najava, ali po dobijanju više informacija Udruženje će vas blagovremeno obavestiti.