Ukrajina

                

TRENUTNA SITUACIJA NA PRELAZIMA SA RUSIJOM

25/02/2022

Kako saznajemo od kolega, granični prelazi Ukrajine sa Rusijom i Ukrajine sa Belorusijom su zatvoreni.

Ceo članak

UPOZORENJE U VEZI SA SLANJEM VOZAČA U UKRAJINU

24/02/2022

Kako Udruženje saznaje od Ambasade Srbije u Ukrajini, savetuje se da vozači koji vrše prevoz za Rusiju a nalaze se u Ukrajini  iz bezbednosnih razloga ne idu na granične prelaze sa Rusijom zbog vanrednog i ratnog stanja u ovoj zemlji.

Ceo članak

ELEKTRONSKA NAJAVA ZA PRELAZAK GRANICE U UKRAJINI

13/01/2022

Od 15. februara 2022. godine planirano je uspostavljanje “elektronskih redova” na dva granična prelaza u Ukrajini.  

Ceo članak

RUSIJA – IZMENE U VEZI ZABRANE UVOZA POJEDINE ROBE IZ/KROZ UKRAJINU

06/07/2021

Vlada Ruske Federacije objavila je izmene u vezi zabrane uvoza robe koja je poreklom iz Ukrajine ili koja je tranzitirala Ukrajinu.

Ceo članak

UKRAJINA – REGISTRACIJA STRANIH PREVOZNIKA CARINSKOJ SLUŽBI OD 1. JULA

29/06/2021

Prema informacijama Državne carinske službe Ukrajine strani prevoznici koji obavlјaju prevoze na teritoriji Ukrajine (utovar/istovar, tranzit) moraju se registrovati ukrajinskoj carinskoj vlasti od 1. jula 2021. godine.

Ceo članak

NAJAVA ROBE PRE ULASKA NA TERITORIJU UKRAJINE

05/11/2020

Na osnovu Carinskog zakona Ukrajine do sada je bilo obavezno carinskim organima najaviti uvoz robe na carinsko područje Ukrajine. Za robu u tranzitu preko teritorije Ukrajine do sada nije bila potrebna prethodna najava. Od 7. novembra 2020. godine stupaju na snagu izmene i dopune Carinskog zakona Ukrajine, prema kojima je prevoznik robe dužan da carinskim […]

Ceo članak

UKRAJINA – OBAVEZNO OSIGURANJE KOJE POKRIVA RIZIK OD POSLEDICA PANDEMIJE COVID-19

23/10/2020

Kako saznajemo od kolega iz Ukrajine vozači su prilikom ulaska u Ukrajinu u obavezi da poseduju maske, rukavice, antiseptik i osiguranje koje pokriva rizik od posledica pandemije COVID-19.

Ceo članak

NOVI IZNOSI NOVČANIH KAZNI ZA PREKORAČENJE DOZVOLJENE MASE I DIMENZIJE VOZILA

15/10/2019

Ukrajina je 11. septembra 2019. godine usvojila izmene i dopune propisa koje su stupile na snagu 25. septembra 2019. godine a kojima su definisani novi iznosi novčanih kazni za prekoračenje dozvoljene mase i dimenzije vozila.

Ceo članak